Ηράκλειτος Φροντιστήρια Τρίκαλα

Facebook
Ηράκλειτος - Φροντιστήρια - Τρίκαλα

III. Επιστήμες Υγείας

III. Επιστήμες Υγείας - Ηράκλειτος

Τμήματα ΑΕΙ

 • Ιατρικής
 • Οδοντιατρικής
 • Νοσηλευτικής
 • Κτηνιατρικής
 • Φαρμακευτικής
 • Βιολογίας
 • Διαιτολογίας

Στρατιωτικές Σχολές

 • Ιατρικό ΣΣΑΣ
 • Οδοντιατρικό ΣΣΑΣ
 • Κτηνιατρικό ΣΣΑΣ
 • Φαρμακευτικό ΣΣΑΣ
 • Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Τμήματα ΤΕΙ

 • Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
 • Οδοντοτεχνικής
 • Οπτικής
 • Φυσικοθεραπείας
 • Εργοθεραπείας
 • Νοσηλευτικής
 • Μαιευτικής
 • Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας
 • Δημόσιας Υγιεινής
 • Αισθητικής
 • Λογοθεραπείας
 • Διατροφής