Ηράκλειτος Φροντιστήρια Τρίκαλα

Facebook
Ηράκλειτος - Φροντιστήρια - Τρίκαλα

Κατευθύνσεις Σπουδών

Κατευθύνσεις Σπουδών - Ηράκλειτος

Υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις σπουδών στη Γ΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου:

(α) Η Θεωρητική.
(β) Η Θετική.
(γ) Η Τεχνολογική.

Η Τεχνολογική χωρίζεται σε δύο κύκλους:

Α. Τον Κύκλο Πληροφορικής & Υπηρεσιών
Β. Tον Κύκλο Τεχνολογίας & Παραγωγής


Μαθήματα Κατευθύνσεων

Τα μαθήματα των κατευθύνσεων είναι υποχρεωτικά και είναι:


(α) Θεωρητική κατεύθυνση
1. Αρχαία Ελληνικά
2. Νεοελληνική Λογοτεχνία
3. Λατινικά
4. Ιστορία

(β) Θετική κατεύθυνση
1. Μαθηματικά
2. Φυσική
3. Χημεία
4. Βιολογία

(γ) Τεχνολογική κατεύθυνση

Α. Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής
1. Μαθηματικά
2. Φυσική
3. Χημεία –Βιοχημεία
4. Ηλεκτρολογία

Β. Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών
1. Μαθηματικά
2. Φυσική
3. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
4. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

 

Εξεταζόμενα μαθήματα πανελληνίων εξετάσεων ανά κατεύθυνση και επιστημονικό πεδίο

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων, εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις σε έξι κύρια μαθήματα. Το είδος αυτών των μαθημάτων εξαρτάται τόσο από την κατεύθυνση που ακολουθούν, όσο και από το είδος της σχολής ή το επιστημονικό πεδίο στο οποίο αυτή ανήκει.

Συγκεκριμένα εξετάζονται σε:

Α. Τέσσερα (04) βασικά μαθήματα αντίστοιχα της κατεύθυνσης

Β. Δύο (02) μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Το ένα είναι υποχρεωτικό και είναι η Νεοελληνική Γλώσσα.

Το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας (Γ.Π) είναι ένα από τα παρακάτω:
1. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Γ.Π)
2. Ιστορία (Γ.Π)
3. Βιολογία (Γ.Π)
4. Φυσική (Γ.Π)

Η επιλογή του δεύτερου μαθήματος Γ.Π είναι καθοριστικής σημασίας για το επιστημονικό πεδίο των σχολών που θα δηλωθούν στο μηχανογραφικό δελτίο.

Γ. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος επιλέγει σχολή του 5ου Επιστημονικού Πεδίου, θα πρέπει να εξεταστεί και σε 7ο μάθημα που είναι οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Δ. Παρά το πλήθος των 6 ή 7 μαθημάτων, ίσως να καταστεί αναγκαία η εξέταση και σε 1 ή 2 ειδικά μαθήματα που θεωρούνται προαπαιτούμενα για την είσοδο σε ορισμένες σχολές.


Εξεταζόμενα Μαθήματα & Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας ανα Κατεύθυνση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1ο Ε.Π.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Αρχαία Ελληνικά (1,3)

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
Ιστορία (0,7) Φυσική Φυσική Φυσική
Νεοελ. Λογοτεχνία Χημεία Ανάπτυξη Εφαρμογών Χημεία - Βιοχημεία
Λατινικά Βιολογία Διοίκηση Επιχειρήσεων Ηλεκτρολογία
Ν. Γλώσσα (ΓΠ) Ν. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9) Ν. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9) Ν. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9)
Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) Ιστορία (ΓΠ) (0,4) Ιστορία (ΓΠ) (0,4) Ιστορία (ΓΠ) (0,4)
         

2ο Ε.Π.

ΘΕΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά (1,3) Μαθηματικά (1,3) Μαθηματικά (1,3)
Ιστορία Φυσική (0,7) Φυσική (0,7) Φυσική (0,7)
Νεοελ. Λογοτεχνία Χημεία Ανάπτυξη Εφαρμογών Χημεία - Βιοχημεία
Λατινικά Βιολογία Διοίκηση Επιχειρήσεων Ηλεκτρολογία
Μαθηματικά(ΓΠ) (0,9) Ν. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9) Ν. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9) Ν. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9)
Ν. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9) Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)
         

3ο Ε.Π.

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
Ιστορία Φυσική Φυσική Φυσική
Νεοελ. Λογοτεχνία Βιολογία (1,3) Ανάπτυξη Εφαρμογών Χημεία - Βιοχημεία
Λατινικά Χημεία (0,7) Διοίκηση Επιχειρήσεων Ηλεκτρολογία
Βιολογία (ΓΠ) (0,9) Ν. Γλώσσα (ΓΠ) Βιολογία (ΓΠ) (0,9) Βιολογία (ΓΠ) (0,9)
Ν. Γλώσσα (ΓΠ)(0,4) Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) Ν. Γλώσσα (ΓΠ)(0,4) Ν. Γλώσσα (ΓΠ)(0,4)
         

4ο Ε.Π

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά (1,3) Μαθηματικά (1,3) Μαθηματικά (1,3)
Ιστορία Φυσική (0,7) Φυσική (0,7) Φυσική (0,7)
Νεοελ. Λογοτεχνία Χημεία Ανάπτυξη Εφαρμογών Χημεία - Βιοχημεία
Λατινικά Βιολογία Διοίκηση Επιχειρήσεων Ηλεκτρολογία
Μαθηματικά (ΓΠ) (0,9) Ν. Γλώσσα (ΓΠ) Ν. Γλώσσα (ΓΠ) Ν. Γλώσσα (ΓΠ)
Ν. Γλώσσα (ΓΠ)(0,4) Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ) Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)
         

5ο Ε.Π.

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
Ιστορία Φυσική Φυσική Φυσική
Νεοελ. Λογοτεχνία Χημεία Ανάπτυξη Εφαρμογών Χημεία - Βιοχημεία
Λατινικά Βιολογία Διοίκηση Επιχειρήσεων Ηλεκτρολογία
Ν. Γλώσσα (ΓΠ) Ν. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9) Ν. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9) Ν. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9)
Οικονομία (E) (1.3) Οικονομία (E) (1.3) Οικονομία (E) (1.3) Οικονομία (E) (1.3)
Μαθηματικά (ΓΠ) (0.7) Μαθηματικά (ΓΠ) (0.7) Μαθηματικά (ΓΠ) (0.7) Μαθηματικά (ΓΠ) (0.7)

Παρατηρήσεις

- Με έντονη γραφή είναι τα μαθήματα με τους αυξημένους συντελεστές βαρύτητας.

- Στις παρενθέσεις αναγράφεται ο συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος ανά επιστημονικό πεδίο.

- (ΓΠ): Μάθημα Γενικής Παιδείας.

- (Ε) : Επιλογή. Το μάθημα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ επιλέγεται υποχρεωτικά στο 5ο πεδίο.