Ηράκλειτος Φροντιστήρια Τρίκαλα

Facebook
Ηράκλειτος - Φροντιστήρια - Τρίκαλα

Θέματα Εξετάσεων Κυριακών 2013 - 2014

Θέματα Κυριακών 2013-2014 - Ηράκλειτος

Οκτώβριος 2013

Β' Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης
Β' Λυκείου - Λατινικά
Θέματα Λατινικών
Β' Λυκείου - Χημεία
Θέματα Χημείας
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης
Γ' Λυκείου - Φυσική Κατεύθυνσης
Θέματα Φυσικής Κατεύθυνσης - Λύσεις Φυσικής Κατεύθυνσης
Γ' Λυκείου - Λατινικά
Θέματα Λατινικών
Γ' Λυκείου - Χημεία Κατεύθυνσης
Θέματα Χημείας Κατεύθυνσης

Νοέμβριος 2013

Α' Λυκείου - Άλγεβρα
Θέματα Άλγεβρας
Α' Λυκείου - Φυσική
Θέματα Φυσικής - Λύσεις Φυσικής
Β' Λυκείου - Άλγεβρα
Θέματα Άλγεβρας
Β' Λυκείου - Φυσική Κατεύθυνσης
Θέματα Φυσικής Κατεύθυνσης - Λύσεις Φυσικής Κατεύθυνσης
Γ' Λυκείου - Ανάπτυξη Εφαρμογών
Θέματα Ανάπτυξης Εφαρμογών
Γ' Λυκείου - Βιολογία
Θέματα Βιολογίας
Γ' Λυκείου - Βιολογία Κατεύθυνσης
Θέματα Βιολογίας Κατεύθυνσης

Δεκέμβριος 2013

Α' Λυκείου - Έκθεση Έκφραση
Θέματα Έκθεσης Έκφρασης
Α' Λυκείου - Γεωμετρία
Θέματα Γεωμετρίας
Α' Λυκείου - Χημεία
Θέματα Χημείας
Β' Λυκείου - Γεωμετρία
Θέματα Γεωμετρίας
Β' Λυκείου - Λατινικά
Θέματα Λατινικών
Β' Λυκείου - Χημεία
Θέματα Χημείας
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης
Γ' Λυκείου - Φυσική Κατεύθυνσης
Θέματα Φυσικής Κατεύθυνσης - Λύσεις Φυσικής Κατεύθυνσης
Γ' Λυκείου - Λατινικά
Θέματα Λατινικών
Γ' Λυκείου - Χημεία
Θέματα Χημείας

Ιανουάριος 2014

Α' Λυκείου - Έκθεση Έκφραση
Θέματα Έκθεσης Έκφρασης

Γ' Λυκείου - Βιολογία Κατεύθυνσης
Θέματα Βιολογίας Κατεύθυνσης

Φεβρουάριος 2014

Α' Λυκείου - Άλγεβρα
Θέματα Άλγεβρας
Α' Λυκείου - Φυσική Κατεύθυνσης
Θέματα Φυσικής - Λύσεις Φυσικής
A' Λυκείου - Χημεία
Θέματα Χημείας

Β' Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης
Β' Λυκείου - Φυσική Κατεύθυνσης
Θέματα Φυσικής Κατεύθυνσης - Λύσεις Φυσικής Κατεύθυνσης
Β' Λυκείου - Χημεία
Θέματα Χημείας
Β' Λυκείου - Άλγεβρα
Θέματα Άλγεβρας
Β' Λυκείου - Λατινικά
Θέματα Λατινικών

Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Γενικής
Θέματα Μαθηματικών Γενικής
Γ' Λυκείου - Φυσική Κατεύθυνσης
Θέματα Φυσικής Κατεύθυνσης - Λύσεις Φυσικής Κατεύθυνσης
Γ' Λυκείου - ΑΟΔΕ
Θέματα ΑΟΔΕ
Γ' Λυκείου - Χημεία Κατεύθυνσης
Θέματα Χημείας Κατεύθυνσης
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης
Γ' Λυκείου - Λατινικά
Θέματα Λατινικών

Μάρτιος 2014

Α' Λυκείου - Φυσική
Θέματα Φυσικής - Λύσεις Φυσικής
Α' Λυκείου - Γεωμετρία
Θέματα Γεωμετρίας

Β' Λυκείου - Φυσική Κατεύθυνσης
Θέματα Φυσικής - Λύσεις Φυσικής Κατεύθυνσης
Β' Λυκείου - Γεωμετρία
Θέματα Γεωμετρίας

Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Γενικής
Θέματα Μαθηματικών Γενικής

Απρίλιος 2014

A' Λυκείου - Χημεία
Θέματα Χημείας

Β' Λυκείου - Χημεία
Θέματα Χημείας
Β' Λυκείου - Λατινικά
Θέματα Λατινικών

Γ' Λυκείου - Χημεία
Θέματα Χημείας
Γ' Λυκείου - Φυσική Κατεύθυνσης
Θέματα Φυσικής Κατεύθυνσης - Λύσεις
Γ' Λυκείου - Λατινικά
Θέματα Λατινικών

Μάιος 2014

Α' Λυκείου - Φυσική
Θέματα Φυσικής - Λύσεις