Ηράκλειτος Φροντιστήρια Τρίκαλα

Facebook
Ηράκλειτος - Φροντιστήρια - Τρίκαλα

Θέματα Εξετάσεων Κυριακών 2014 - 2015

Θέματα Κυριακών 2014-2015 - Ηράκλειτος

Οκτώβριος 2014

Α' Λυκείου - Αρχαία
Θέματα Αρχαίων

Β' Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης
Β' Λυκείου - Λατινικά
Θέματα Λατινικών

Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης
Γ' Λυκείου - Φυσική Κατεύθυνσης
Θέματα Φυσικής Κατεύθυνσης - Λύσεις Φυσικής Κατεύθυνσης
Γ' Λυκείου - Λατινικά
Θέματα Λατινικών
Γ' Λυκείου - Χημεία
Θέματα Χημείας
Γ' Λυκείου - ΑΟΔΕ
Θέματα ΑΟΔΕ

Νοέμβριος 2014

Α' Λυκείου - Άλγεβρα
Θέματα Άλγεβρας
Α' Λυκείου - Φυσική
Θέματα Φυσικής - Λύσεις Φυσικής
Α' Λυκείου - Γεωμετρία
Θέματα Γεωμετρίας
Α' Λυκείου - Έκθεση
Θέματα Έκθεσης

Β' Λυκείου - Άλγεβρα
Θέματα Άλγεβρας
B' Λυκείου - Φυσική Γενικής
Θέματα Φυσικής Γενικής - Λύσεις Φυσικής Γενικής
Β' Λυκείου - Γεωμετρία
Θέματα Γεωμετρίας
Β' Λυκείου - Έκθεση
Θέματα Έκθεσης

Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Γενικής
Θέματα Μαθηματικών Γενικής
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης
Γ' Λυκείου - Έκθεση
Θέματα Έκθεσης

Δεκέμβριος 2014

Α' Λυκείου - Χημεία
Θέματα Χημείας
Α' Λυκείου - Αρχαία
Θέματα Αρχαίων

Β' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού
Θέματα Φυσικής Προσανατολισμού - Λύσεις Φυσικής Προσανατολισμού
Β' Λυκείου - Χημεία
Θέματα Χημείας
Β' Λυκείου - Λατινικά
Θέματα Λατινικών

Γ' Λυκείου - Φυσική Κατεύθυνσης
Θέματα Φυσικής Κατεύθυνσης - Λύσεις Φυσικής Κατεύθυνσης
Γ' Λυκείου - Χημεία
Θέματα Χημείας
Γ' Λυκείου - Λατινικά
Θέματα Λατινικών

Ιανουάριος 2015

Β' Λυκείου - Έκθεση
Θέματα Έκθεσης

Γ' Λυκείου - Έκθεση
Θέματα Έκθεσης

Φεβρουάριος 2015

Α' Λυκείου - Άλγεβρα
Θέματα Άλγεβρας
Α' Λυκείου - Φυσική
Θέματα Φυσικής - Λύσεις Φυσικής
Α' Λυκείου - Αρχαία
Θέματα Αρχαίων

Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανοτολισμού
Θέματα Μαθηματικών Προσανοτολισμού
Β' Λυκείου - Φυσική
Θέματα Φυσικής - Λύσεις Φυσικής
Β' Λυκείου - Αρχαία
Θέματα Αρχαίων
Β' Λυκείου - Άλγεβρα
Θέματα Άλγεβρας

Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Γενικής
Θέματα Μαθηματικών Γενικής
Γ' Λυκείου - Φυσική
Θέματα Φυσικής - Λύσεις Φυσικής
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης

Μάρτιος

Α' Λυκείου - Χημεία
Θέματα Χημείας
Α' Λυκείου - Γεωμετρία
Θέματα Γεωμετρίας
Α' Λυκείου - Φυσική
Θέματα Φυσικής - Απαντήσεις Φυσικής

Β' Λυκείου - Λατινικά
Θέματα Λατινικών
Β' Λυκείου - Χημεία
Θέματα Χημείας
Β' Λυκείου - Γεωμετρία
Θέματα Γεωμετρίας
Β' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού
Θέματα Φυσικής - Απαντήσεις Φυσικής

Γ' Λυκείου - Λατινικά
Θέματα Λατινικών
Γ' Λυκείου - Χημεία
Θέματα Χημείας
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Θέματα Μαθηματικών Κατεύθυνσης

Απρίλιος

Α' Λυκείου - Φυσική
Θέματα Φυσικής - Απαντήσεις Φυσικής

Γ' Λυκείου - Φυσική Κατεύθυνσης
Θέματα Φυσικής Κατεύθυνσης - Απαντήσεις Φυσικής